Conversação em Japonês 11

第十一課 DAI JŪ IKKA – DÉCIMA PRIMEIRA LIÇÃO

朝 ASA – MANHÃ

1-朝あさ何なん時じに起おきますか。
Asa nanji ni okimasu ka.

Que horas você acorda de manhã?

2-十じゅう一いち時じに起おきます。
Jūichi ji ni okimasu.

Levanto às 11 horas.

3-遅おそいですね。
Osoi desu ne.

É tarde hein.

4-夜よる何なん時じに寝ねますか。
Yoru nanji ni nemasu ka.

Que horas você dorme à noite?

5-夜中よなかの三さん時じに寝ねます。
Yorunaka no sanji ni nemasu.

Durmo às 3 da madrugada.


6-でも今日きょうは十じゅう時じに起おきました。
Demo kyō wa jū ji ni okimashita.

Mas hoje acordei às 10 horas.

7-それでも遅おそいですね。
Soredemo osoi desune.

Mesmo assim é tarde né.

8-午後ごごから夜中よなかまでバーで働はたらいています。
Gogo kara yonaka made bā de hataraite imasu.

Estou trabalhando no bar de tarde até à noite.

9-それならわかります。
Sorenara wakarimasu.

Sendo assim eu entendo.

10-大変たいへんですね。
Taihen desu ne.

É bem puxado hein.

練習 RENSHŪ – TREINO

1-夜よる早はやく寝ねます。
Yoru hayaku nemasu.

2-昨日きのう早はやく起おきませんでした。
Kinō hayaku okimasen deshita.

3-八はち時じに起おきます。
Hachi ji ni okimasu.

4-どこで働はたらいていますか。
Doko de hataraite imasu ka.

5-何なん時じに買物かいものに行いきますか。
Nanji ni kaimono ni ikimasu ka.

6-テレビを見みませんか。
Terebi wo mimasen ka.

TRADUÇÃO

1-Eu vou me deitar cedo à noite.

2-Ontem não me levantei cedo.

3-Eu levanto às 8 horas.

4-Onde você está trabalhando?

5-Que horas você vai fazer compras?

6-Você não assiste TV?

Deixe Seu Comentário