Conversação em Japonês 09

第九課 DAI KYŪ KA – NONA LIÇÃO

中華料理 CHŪKA RYŌRI – CULINÁRIA CHINESA

1-今晩こんばん中華ちゅうか料理りょうりを食たべましょうか。
konban chūka ryōri wo tabemashō ka.

Vamos comer comida chinesa esta noite?

2-ああ、いいですね。
Aa, iidesu ne.

Oh, boa ideia.

3-中華ちゅうか料理りょうりが大好だいすきです。
Chūka ryōri ga daisuki desu.

Adoro comida chinesa.

4-私わたしも。
Watakushi mo.

Eu também.

5-スープと肉にくと魚さかなをとりましょう。
Sūpu to niku to sakana wo torimashō.

Vamos pegar sopa, carne e peixe.


6-そうですね。
Sōdesu ne.

Isso mesmo.

7-お箸はしで食たべますか。
Ohashi de tabemasu ka.

Você come com hashi?

8-いいえ、フォークで食たべます。
Iie, fuōku de tabemasu.

Não, eu como com garfo.

9-お願ねがいします。フォークを下ください。
Onegai shimasu. Fuōku wo kudasai.

Com licença, um garfo por favor.

10-はい、どうぞ。
Hai, dōzo.

Sim, aqui está.

11-ありがとう。
Arigatō.

Obrigado.


12-おいしいですか。
Oishii desu ka.

Está gostoso?

13-とてもおいしいです。
Totemo oishii desu.

Muito gostoso.

14-また来きましょう。
Mata kimashō.

Vamos vir novamente.

練習 RENSHŪ – TREINO

1-テレビが大好だいすきです。
Terebi ga daisuki desu.

2-とても暑あついですね。
Totemo atsui desu ne.

3-昨日きのうスープと魚さかなを食たべました。
Kinō sūpu to sakana wo tabemashita.

4-フォークで食たべません。
Fuōku de tabemasen.

5-お箸はしを下ください。
Ohashi wo kudasai.

TRADUÇÃO

1-Adoro assistir televisão.

2-Está muito quente hein.

3-Ontem comi peixe e (tomei) sopa.

4-Não como com garfo.

5-Um hashi, por favor.

Deixe Seu Comentário